Usługi

Usługi hydrauliczne i usługi gazowe - Olsztyn

Realizujemy przy wykorzystaniu najnowszych technologii i sprzętu.

udrażnianie

Rozwiń opis

Udrażnianie kanalizacji

Niedrożna kanalizacja sprawia wiele problemów, może powodować przecieki i zalania, co jest bardzo uciążliwe. Udrożnienie kanalizacji wykonywane jest przy użyciu sprężyny elektycznej wraz z akcesoriami. Jeżeli metoda jest nieskuteczna, a piony nadal niedrożne proponujemy płukanie rur pod ciśnieniem przy użyciu samochodu specjalistycznego typu WUKO. W przypadku starych rur o zmniejszonym przekroju (z powodu osadów) przeprowadzamy frezowanie rur. Zabieg ten wydatnie poprawia odpływ nieczystości.

Kiedy wszystkie metody udrożnienia kanalizacji zawodzą, wymieniamy niedrożne elementy kanalizacji.

ogrzewanie

Rozwiń opis

Ogrzewanie

Kiedy na zewnątrz -20°C jakakolwiek awaria centralnego ogrzewania nabiera znaczenia. Rozumiemy to doskonale, dlatego odpowietrzamy grzejniki, wymieniamy zawory, wymieniamy głowice, usuwamy wycieki wody.

Poza sezonem grzewczym przerabiamy instalacje centralnego ogrzewania, wymieniamy grzejniki, montujemy kotły gazowe. Wykonujemy także całe instalacje centralnego ogrzewania, włącznie z ogrzewaniem podłogowym. Wykorzystujemy różne rodzaje rur: stalowe, miedziane, rury PPR, PEX, w zależności od potrzeb klienta.

gaz

Rozwiń opis

Usługi gazowe

Gaz ziemny jest powszechnie używanym paliwem do ogrzewania oraz gotowania potraw. Tam gdzie nie ma sieci gazowej, używany jest gaz płynny w butlach lub zbiornikach. Niezależnie od rodzaju używanego gazu, każda nieszczelność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W momencie stwierdzenia wycieku gazu należy natychmiast zamknąć zawór główny gazu i powiadomić pogotowie gazowe tel.992. Ze względu na właściwości palne i wybuchowe gazu, kazda ingerencja w instalację może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. W żadnym wypadku nie należy dokonywać napraw samodzielnie.

Posiadamy stosowne, wymagane przez prawo uprawnienia gazowe w zakresie eksploatacji i dozoru. Pozwala nam to bezpiecznie naprawiać instalacje gazowe. Dlatego uszczelniamy instalacje, wymieniamy uszkodzone elementy lub całe instalacje, w zależności od zastanego stanu technicznego. Podłączamy kuchenki gazowe, kotły gazowe, wykonujemy próby szczelności instalacji gazowej i wystawiamy odpowiedni protokół. Nasz protokół szczelności instalacji gazowej jest uznawany przez zakład gazowniczy. Na jego podstawie, po naprawie instalcji gazowej i likwidacji wycieków gazu, licznik gazu jest ponownie podłączany.

przecieki

Rozwiń opis

Usługi hydrauliczne

Często spotykaną awarią hydrauliczną są przecieki instalacji wodociągowej. Zdarza się, że zalewamy sąsiadów lub swój lokal. Czasem jest to pęknięty wężyk, nieszczelny zawór lub odpływ z prysznica, wanny. Diagnozujemy usterkę instalacji wodociągowej i usuwamy. Wymieniamy armaturę (baterię) łazienkową i kuchenną, wężyki, zawory. Naprawiamy, wymieniamy, przerabiamy instalację wodną. Lokalizujemy wycieki wody, z rur ukrytych w ścianie, za pomocą kamery termowizyjnej.

Pogotowie hydrauliczne to kompleksowe usługi hydrauliczne i gazowe.


Twój problem jest naszym problemem!